IJzeren lijst

Filosofie Magazine stelde in 2004 de IJzeren Lijst samen van de beste filosofische boeken ooit, op basis van de mening van vierenveertig hoogleraren verbonden aan filosofiefaculteiten in Nederland en België. Dit is mijn ijzeren lijst om te lezen: ( Blauw is datgene wat ik al gelezen heb).  Zie ook de lijst van 10 filosofische boeken die Filosofie magazine heeft opgesteld.

Op  1 : Ethica Nicomachea - Aristoteles ( 334 blz. januari 2016 - december 2016 )
Op  2 : Kritiek van de zuivere rede - Immanuel Kant ( 673 blz. november 2017 - november 2018 )
Op  3 : De staat : Politeia - Plato ( 413 blz. januari 2016 - november 2016 "beluisterd" )
Op  4 : Een theorie van rechtvaardigheid - John Rawls ( 664 blz. augustus 2019 - november 2019 )
Op  5 : Meditaties - René Descartes ( 148 blz. augustus 2019 - december 2019 )
Op  6 : De open samenleving en haar vijanden - Karl Popper ( januari 2017 - oktober  2017 )
Op  7 : Dialogen - Plato ( oktober 2016 - . . ) Phaidros/Wetten/Theaetetus
Op  8 : Het Kapitaal - Karl Marx ( 1980 - . . : ik heb delen van dit boek gelezen : planning: 2025 )
Op  9 : De menselijke conditie - Hannah Arendt ( 306 blz. planning: januari 2021 - juni 2021 )
Op 10 : Ethica - Benedictus de Spinoza ( 2015 : ik heb delen van dit boek  gelezen )
Op 11 : De essays - Michel de Montaigne ( 1474 pagina's ... planning: 2024 - 2025 )
Op 12 : Zijn en tijd - Martin Heidegger ( 559 pagina's januari 2020 - december 2020 )
Op 13 : Over vrijheid - John Stuart Mill ( 186 pagina's planning: januari 2022 - april 2022 )
Op 14 : Filosofische onderzoekingen - Ludwig Wittgenstein ( 315 blz. januari 2019 - augustus 2019 )
Op 15 : Fenomenologie van de geest - G.W.F. Hegel ( 500 blz. planning: jan 2021 - april 2021 )
Op 16 : De structuur van wetenschappelijke revoluties - Thomas Kuhn ( 340 blz. juni 2021 - september 2021 )
Op 17 : Fundering voor de metafysica van de zeden - Immanuel Kant ( 150 blz. augustus 2022 )
Op 18 : Leviathan - Thomas Hobbes ( 560 blz. 2022 )
Op 19 : Tractatus logico-philosophicus - Ludwig Wittgenstein ( 2015 )
Op 20 : Geschiedenis van de westerse filosofie - Bertrand Russell ( 1978 - . . . )

Op "21" Het zijn en het niet - Sartre (juni 2020 - december 2020)
Op "22" Fenomenologie-van-de-waarneming Maurice Merleau-Ponty (januari 2025 - december 2025)

Verder is er nog een top 55 lijst op www.dutchmedia.nl te vinden ….

of

kijk voor de twintigste eeuw op de volgende pagina van Stephan Wetzels : klik hier