Nummering

Ik ben iemand die gebruik maakt van structuren. Daarom zijn alle pagina’s voorzien van een nummer: Zodoende kan ik gemakkelijk de structuur van de complete site bijwerken, en . . . mijn gedachten ordenen. De nummering loopt van 0 tot en met 999. De positie van een nummer is zeer bepalend voor de inhoud van deze site:

  • De 100 tallen ( 200, 300, etc) geven de verschillende (hoofd)periodes met betrekking tot de filosofie aan.
  • De 10 tallen behandelen OF een kortere periode in de hoofd periodes aan, OF een in mijn ogen belangrijke filosoof. ( zoals 240 Plato )
  • De pagina’s die eindigen op een 1 tot en met 7 zijn uitwerkingen van de tientallen. Zo is bijvoorbeeld pagina 241 een uitwerking van één van de belangrijkste dialogen in de geschiedenis van de filosofie, de allegorie van de grot.
  • Soms is een idee nog weer onder te verdelen: in dat geval maak ik gebruik van een letter achter het nummer van de pagina. Een voorbeeld: 526b Smith: Wealth of Nations
  • De pagina’s die op een 8 eindigen zijn samenvattingen van de behandelde materie.
  • De pagina’s die op een 9 eindigen zijn mijn eigen gedachten ……