laatste wijziging: 14-06-2022

03 Hobbes – Leviathan


      Auteur: Hobbes, Thomas 
        Boek: Leviathan - 1651
     Gelezen: maart 2022 - . . .
  Ondertitel: of de samenstelling, vorm en macht van een kerkelijke en wereldlijke staat

 

Een voorloper van het begrip geweldsmonopolie is ook al terug te vinden in de filosofie van Thomas Hobbes. Daartoe aangezet door de verschrikkingen van de Engelse Burgeroorlog (1639-1651), pleitte Hobbes voor een absolute heerser die als enige geweld zou mogen gebruiken, om een ‘oorlog van allen tegen allen’ te voorkomen. De absolute heerser mocht alleen afgezet worden als deze niet in staat was de rechtsorde te handhaven

Hobbes ontkende het bestaan van een niet-materiële werkelijkheid. Hij kwam tot deze gedachte doordat hij zeer sterk onder de indruk was van de wetmatigheden in de materiële wereld. Alles wat bestaat, is dus materieel-lichamelijk. Met deze stelling grijpt hij terug op het oude atomisme van Democritus en Epicurus. Hij zocht op alle terreinen van het leven mechanische oorzaken en gevolgen vast te stellen. Hierbij hoorde ook het menselijk leven. Dat was ook volkomen materialistisch, mechanisch en deterministisch. De mens heeft geen niet-lichamelijke ziel of geest.

13-06-2022 Wat is dan god voor Hobbes?