laatste wijziging: 17-09-2020

01 Heidegger – 1927 – Zijn en tijd


      Auteur: Heidegger, Martin
        Boek: Zijn en tijd - 1927
     Gelezen: januari 2020 - juni 2020
  Uitwerking: maart 2020 - september 2020
Samenvatting: 2023 ?

Zijn en tijd heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op de filosofie, maar niet minder op het geestelijke en intellectuele leven van deze eeuw. Het is niet gewaagd te zeggen dat de potenties en de kracht ervan nog lang niet zijn uitgeput.
Het werk heeft vanaf zijn verschijnen een stroom aan commentaren, interpretaties, doordenkingen, samenvattingen en polemieken op gang gebracht. Ook in Nederland, waar het vanaf de jaren vijftig veel gelezen en becommentarieerd is. Staat Sein und Zeit op dezelfde hoogte als Kants Kritik der reinen Vernunft of Hegels Phänomenologie des Geistes? Ruim zeventig jaar na zijn verschijnen is wel duidelijk dat dit werk behoort tot de orde van die boeken die een cesuur betekenen.

9-4-2020 Heidegger gebruikt heel veel streepjes tussen woorden. Met begrippen als in-de-wereld-zijn bouwt hij als het ware een “nieuwe” taal. Het is de vraag of je dit als filosoof moet willen.