laatste wijziging: 25-11-2019

010 Descartes – Meditaties

   Boek: Meditaties - 1641 - 136 bladzijden
  Auteur: Descartes,René 
Ondertitel: over de eerste filosofie waarin het
      bestaan van god en het onderscheid
      tussen menselijke ziel en lichaam
      worden bewezen

Verdere bronnen:

Meditaties over de eerste filosofie of kortweg Meditaties (volledige titel: Meditaties over de eerste filosofie in welke het bestaan van God en de onsterflijke ziel worden bewezen; Latijn: Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur) is door Descartes Het oorspronkelijke werk uit 1641 was het in het Latijn geschreven, toen Descartes in Nederland woonde; in 1647 verscheen een Franse uitgave.

Het boek is onderverdeeld in zes meditaties en een gedeelte waarin commentaren van andere filosofen zijn verzameld, samen met Descartes’ reacties.

Het boek is grotendeels metafysisch van aard en Descartes is, zoals de ondertitel aangeeft, erop uit het bestaan van god en de onsterfelijkheid van de ziel te bewijzen. In de inleiding schrijft Descartes dat de reden dat hij dit boek geschreven heeft is omdat hij op zoek is naar de fundamenten van het kennen om zo tot onbetwistbare kennis te komen.