laatste wijziging: 21-10-2022

Meditatie III – god bestaat

BRONNEN:

21-10-2022 Nog onderzoeken wat Descartes verstaat onder de omschrijving “natuurlijk licht”

 

21-10-2022 Ik zie een schilderij, maar ik zie geen democratie

.

de oorzaak van de perfectie moet minstens even volmaakt of zelfs volmaakter zijn dan het idee van deze perfectie

 

.

Ieder mens kan zich in een idee van een volmaakte perfectie vinden

 

.

niets komt uit niets voort.

21-1022 Vergelijk dit idee met het idee van de “onbewogen beweger” van Aristoteles

.

Deze schepper kan niets of niemand anders zijn dan god

 

.

Oneindig


 

.

De oorzaak treffen we niet aan buiten ons in de wereld om ons heen en dus moet het idee wel veroorzaakt zijn door onze schepper die dit in ons heeft meegegeven

21-10-2022 ik ga ervan uit dat ik een denkend ding ben

14-06-2019 Als ietsist . . .
25-07-2022 Als agnost . . . Door nog eens na te denken over het feit of iets bestaat of niet bestaat ben ik momenteel toch tot de conclusie gekomen dat ik het niet zeker weet dat god wel of niet bestaat. Het axioma “er is iets”  staat voor mij wel vast. Maar wie dit iets heeft geschapen, is een geheel andere vraag