laatste wijziging: 26-01-2023

Rawls DEEL TWEE Instituties


DEEL TWEE Instituties 221

In deel twee stapt hij uit het gedachtenexperiment en neemt hij de werkelijkheid onder de loep. Rawls toont aan dat rechtvaardigheid als billijkheid overeenkomt met onze oordelen over allerhande vraagstukken zoals rechtvaardigheid tussen generaties en de rechtvaardigheid van burgerlijke ongehoorzaamheid.

HOOFDSTUK VIER Gelijke vrijheid 223

HOOFDSTUK VIJF De verdeling 283

HOOFDSTUK ZES Plicht en verplichting 349