laatste wijziging: 15-12-2019

Puett – discussie vragen

ALGEMENE DISCUSSIEVRAGEN

 1. Herkent u de drie mythes die volgens Puett in de inleiding typerend zijn voor ‘onze’ kijk op de geschiedenis? In hoeverre worden deze mythen doorgeprikt door het Chinese denken dat in dit boek wordt gepresenteerd?
 2. Welke van de besproken filosofen spreekt u persoonlijk het meeste aan? Waarom? In hoeverre heeft zijn denken u nieuwe inzichten gegeven? Wilt u eventueel het werk van deze filosoof zelf lezen?
 3. De titel van het boek is “De Weg”. Kunt u uitleggen hoe u “de weg” na het lezen van dit boek verstaat?

MEER GEDETAILLEERDE DISCUSSIEVRAGEN

 1. Wat betekent de weg voor u? Hoe zou u persoonlijk inhoud willen geven aan de weg? Wat zou u anderen erover willen vertellen? Xun Zi zegt dat onze wereld kunstmatig is, dus kunnen we haar veranderen. Hoe ziet u dat? Legt de natuur ons geen beperkingen op? Doen we onze creativiteit tekort als we denken in beperkingen?
 2. Mencius vindt dat we uit moeten gaan van de gedachte ik weet nog niet wat ik kan worden, in plaats van ons een weg te beitelen naar een resultaat. Wat voor beeld geeft dat van “de weg”? Hoe zou u dat nu toepassen in onze moderne wereld?
 3. Lao Zi meent dat u de mogelijkheid heeft een wijs mens te worden, en dan nieuwe werelden te creëren. Kunt u zich daar iets bij voorstellen in de huidige situatie? Wat voor wijsheid en welke potentiële wereld? (begin bij het alledaagse!).
 4. Oude geschriften introduceren het begrip qi, levensenergie. De auteur stelt dat het misschien een metafoor is maar dat het concept toch kan werken. Wat is qi voor u? Kunt u er iets mee?
 5. Rituelen spelen een voorname rol, vooral in de filosofie van Confucius. Ziet u rituelen als positief?
 6. Door als-of rituelen kan een verbetering stapsgewijs gerealiseerd worden en zo creëren we een nieuwe wereld. terwijl we toch verankerd blijven in de alledaagse wereld, zegt hoofdstuk 3. Hoe ziet u dat? Heeft u voorbeelden waar dit gewerkt heeft?
 7. De rituelen rond overlijden zijn in de Aziatische wereld omvangrijk. Hoe ziet u de functie van die rituelen? Of is het alleen maar een traditie zonder duidelijke meerwaarde?
 8. We moeten uitgaan van de chaos en onberekenbaarheid van de wereld. Doen we dat als individu in Europa? Zijn er facetten van ons moderne leven waar we dit principe in de praktijk zouden moeten brengen?
 9. Wat zou Xun Zi zeggen over de verzorgingsstaat? Zou hij positieve kanten zien? En Mo Zi?
 10. We zien bij Confucius en Mencius de opvatting dat de mens van nature goed is. Xun Zi meent het tegendeel. Maakt het verschil of we het een of het ander menen? Hoe denken we daarover in de Europese cultuur? Hoe uit zich dat?
 11. Wat zijn de essentiële opvattingen van de Chinese filosofen waarmee u denkt wat te kunnen doen? Wat bent u wijzer geworden? Hoe bent u wijzer geworden?
 12. Wat zeggen de besproken filosofische gedachten over de uitgangspunten van ons educatie- en onderwijssysteem?
 13. Zachtheid speelt een grote rol bij deze filosofen. Welke rol speelt zachtheid in uw denken en handelen? Onderschatten wij zachtheid doorgaans?

 

RECENSIE

Dit stukje moet je leven veranderen  Sander Pleij