laatste wijziging: 26-01-2023

Rawls DEEL EEN Theorie


DEEL EEN Theorie 49

In het eerste deel werkt Rawls een gedachte-experiment uit omtrent wat hij noemt de oorspronkelijke positie Dit is een denkbeeldige toestand waarin mensen vrij de basisprincipes van hun maatschappij zouden kunnen kiezen. Hierbij worden de personen in kwestie wel verondersteld niet over concrete informatie te beschikken over hun precieze positie binnen de samenleving.

Ze moeten achter een sluier van onwetendheid het contract opstellen.

Rawls toont aan dat de verschillende belangengroepen in deze Oorspronkelijke Positie rechtvaardigheid zouden invullen als gelijkwaardigheid en niet zouden kiezen voor bijvoorbeeld utilitaire principes.

HOOFDSTUK EEN Rechtvaardigheid als billijkheid 51

HOOFDSTUK TWEE De beginselen van rechtvaardigheid 95

HOOFDSTUK DRIE De oorspronkelijke positie 153