laatste wijziging: 28-06-2019

011 Melancholie v d onrust – Hermsen

Recensies:


Emoticons 
voor de vier 
temperamenten : 

Flegmatisch     Cholerisch 
Sanguinisch     Melancholisch


Volkskrant

Haar pleidooi wordt een pamflet zodra het verband met het tweede deel van de titel is gelegd. De stille wanhoop is op hol geslagen. Depressief luidt tegenwoordig de diagnose, een collectieve aandoening die de mens angstig en negatief stemt. Hermsen: ‘Hoe minder mensen controle hebben over hun angststressoren, hoe minder ze in staat zijn die te relativeren, des te groter de kans op depressiviteit.’

Het heeft een boeiend betoog opgeleverd dat enigszins lijdt onder de vele verwijzingen. Op elke pagina moet langs een of meer wijsgeren geslalomd worden. Dat hindert het lezen. Eigenlijk had Hermsen kunnen volstaan met dat treffende motto, ontleend aan Susan Sontag:

"Depressie is melancholie minus de charmes"

De Groene

Het onderscheid dat ze maakt tussen de verschillende vormen van melancholie is weliswaar helder, maar het grotere verband waarin ze het plaatst blijft iets gekunstelds houden. Misschien wil het er bij mij uiteindelijk niet helemaal in dat het zo persoonlijke bitterzoete besef van het onvermijdelijke verlies van alle dingen op een wezenlijke manier verbonden is met de gevoelens van miskenning, de onzekerheid, de vrees voor achteruitgang en de woede die de kern lijken te vormen van de door Hermsen gevreesde maatschappelijke depressie.

Daarnaast heeft Hermsen soms de neiging wat te dicht langs het banale, het vage of het clichématige te schuren. Niet per se qua ideeën als wel qua taalgebruik.