laatste wijziging: 28-08-2018

000 116 inleiding e.d.

015 038 Kant en de grenzen van de rede

Aan dit gedeelte wordt nog volop gewerkt ...
//// betekent dat dit nog overlegd, doordacht moet worden. Het doel is in eigen woorden uitgedrukt wat Kant bedoelt (Wordt uiteindelijk groene tekst)

“De menselijke rede heeft het bijzondere lot dat zij door vragen wordt gekweld die zij niet afwijzen kan, want zij zijn door de natuur van de rede zelf opgegeven, maar die zij ook niet beantwoorden kan, omdat zij het vermogen van de menselijke rede verre overstijgen.”