laatste wijziging: 28-11-2022

1788 Kritiek van de praktische rede


   Auteur: Kant, Immanuel 
    Boek: Kritiek van de praktische rede - 1788
   Gelezen: 3 september 2022 tot en met 28 november 2022
    ISBN: 978 90 8506 130 4
    Voor: mezelf, als liefhebber van Kant

212 bladzijden


Kritik der praktischen Vernunft is de titel van het tweede hoofdwerk van Immanuel Kant. Het werk wordt ook wel als de “tweede Kritik” aangeduid (naast de “Kritik der reinen Vernunft” en de “Kritik der Urteilskraft”), en het verscheen in 1788.

Hierin behandelt Kant zijn moraalfilosofie/ethiek en het geldt tot op heden als één van de belangrijkste werken over de praktische filosofie.

Kant beargumenteert dat we als praktische, dat wil zeggen als moreel handelende wezens wél boven de zintuiglijke ervaring kunnen uitstijgen.