laatste wijziging: 31-08-2022

1785 Fundering voor de metafysica v d zeden


   Auteur: Kant, Immanuel 
    Boek: Fundering voor de metafysica van de zeden - 1785
   Gelezen: 1 augustus 2022 - 31 augustus 2022
    ISBN: 978 90 8506 6231
    Voor: mezelf, als 1 van de laatste boeken van de ijzeren lijst

De mens kan niet weten wat het goede op zich is; ons streven naar goede, dat is wat de moderne ethiek moet proberen te begrijpen. Deze stelling verdedigt Kant in dit boekje. Kants Fundering … is een cruciale tekst in de geschiedenis van het denken over moreel handelen. Kant verkent voor het eerst de ethische consequenties van zijn beroemde “Kritiek van de zuivere rede” uit 1781.

 • Kant probeert de ethische consequenties te doordenken zoals hij dat in zijn ‘Kritiek van de zuivere rede’ heeft uiteengezet.
 • Kant komt uit bij een deontologische ethiek,  (plichtethiek : absolute gedragsregels, vaak, maar niet altijd, gesteld als normen) waarbij het morele gehalte van een handeling moet worden beoordeeld aan de hand van de gezindheid (de innerlijke houding van de mens) van degene die handelt.
 • Ook probeert Kant te bewijzen dat ethiek geen hersenspinsel is of het gevolg van subjectieve voorkeuren