laatste wijziging: 01-02-2023

06 Murdoch – Liefde

 Auteur: Schaubroeck, Katrien
   Boek: Iris Murdoch - Een filosofie van de liefde - 2021     
Gelezen: januari 2023
   Voor: SENIA Assen Fil-3.

Inleiding

"Wat is liefde?" 
Liefde is een manier van echt kijken
(‘really looking’, zegt Murdoch).

In Iris Murdoch: Een filosofie van de liefde zet Katrien Schaubroeck de filosofie van de Brits-Ierse Iris Murdoch in de schijnwerpers. Murdoch staat voornamelijk bekend als auteur van literatuur, terwijl haar filosofie in de vergetelheid is geraakt. Schaubroeck bestempelt dit als onterecht en wil met dit boek Murdoch’s filosofische gedachtegoed kenbaar maken. Dit boek is bedoeld om een handvat te geven voor het leren om te gaan met ethiek, met mens-zijn en het menselijk innerlijk leven. Murdoch beschreef een manier van een goed mens zijn die in zowel in contrast staat met opvattingen van de huidige tijd als met veel van haar mede-filosofen, zoals Sartre, Wittgenstein.

.

1 Het voorbeeld van de schoonmoeder & de stilte van binnen

.

9 Bestaan gedachten wel?

Deze houding valt onder het moreel realisme; de overtuiging dat feiten en waarden met elkaar verweven zijn.

https://www.janux.nl/wp/wittgenstein/deel-1/#DeelEeen

https://postletter.nl/aforismen/

.

11 Het is niet stil en duister daarbinnen

Het voorbeeld van de schoonmoeder laat daarnaast zien hoe we een  dergelijke verdieping van je begrip van zo’n dubbelzinnig woord gaat,  namelijk met een introspectief proces waarbij je aan de hand van je  ervaringen en overtuigingen reflecteert op de betekenis van het woord. Door je leven heen levert dit verschillende, nieuwe antwoorden op en zodoende verdiep je je blik op wat zo’n  dubbelzinnig concept inhoudt. Dit proces is ook de sleutel tot Murdoch’s ethiek. Haar overtuiging is dat zulke kennisverwerving  leidt tot beter mens-zijn. In deze zin van kennis hou je ook nooit op met leren.

.

14 De morele consument

.

16 De vernietiging van de innerlijke wereld :: moreel realisme

17     Moreel realisme  : De opvatting dat waarden even echt zijn als feiten

TO DO e:\Googel_Drive\Jan\__Workload\230123 Moreel realisme\

.

21 Concepten met een dubbel karakter

.

23 Zelfverbetering

.

25  Het dikke ik — ontzelven

 

In de allegorie van de grot zitten een aantal mensen gevangen in een grot. Ze zitten zodanig vastgemaakt dat ze gedwongen zijn naar een muur te kijken. Achter de gevangenen en uit hun zicht is een vuur, wat schaduwen op de muur werpt. De gevangenen denken dat de schaduwen die ze zien de volledige werkelijkheid is, omdat ze nooit iets anders hebben gezien. Op een dag wordt er een gevangene bevrijdt. Zij draait zich om en wordt verblindt door het vuur, waardoor zij de schaduwen op de muur niet meer kan zien. Daarom gaat zij naar buiten en leert zo de echte wereld onder de zon kennen.

.

29 Liefde drijft de mens uit de grot

.

31 Keuzes in het donker – emotivisme

.

34 Gehoorzaam aan de realiteit – aandacht

.

36 Liefde en de waarde van een mensenleven

.

40 Liefde, het zelf en ontzelven

 

.

48 Liefde versus moraal?

.

51  Goede vrienden geloven in elkaar

.

53 Wees een vriend, maar met mate

.

58 De visie van de liefde

.

60 Love doesn’t mind

.

62 Houden van Donald Trump

.

64 Het persoonlijke is politiek

.

68 Het Goede, het Ware en het SchoneRECENSIES


.

DISCUSSIEVRAGEN

  1. Wat is uw notie van liefde? Kort gezegd definieert Murdoch liefde als aandacht. Sluit uw notie aan bij hoe Schaubroeck de notie van Murdoch portretteert? Hoe zou u de notie van Murdoch zelf definiëren?
  2. Herkent u het voorbeeld van de schoonmoeder? Zijn er momenten in uw eigen leven geweest waarin u zo’n her-evaluatie heeft gedaan? Wat veroorzaakte dat? Was dit uit liefde? Zijn er ook relevante facetten of oorzaken aan/van dit proces die niet in dit boek belicht worden?
  3. Wat is de kern van het voorbeeld van de schoonmoeder? Waar knelt het? Wat heeft de schoonmoeder veranderd?
  4. Hoe zou u Murdoch’s probleem met haar tijdgenoten in de filosofie definiëren? Hoe zou u bijvoorbeeld het behaviorisme omschrijven, en wat vindt u daar van?
  5. In het boek omschrijft Katrien Schaubroeck hoe er veel minder aandacht is voor vrouwelijke filosofen an voor mannelijke. Herkent u dit probleem? Hoe veel vrouwelijke filosofen kent u? Bent u het eens met wat er in het boek hierover gezegd wordt? Heeft u zelf wel eens een dergelijke genderongelijkheid meegemaakt? En misschien nog wel het allerbelangrijkst; hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?
  6. Bent u het met Murdoch en Schaubroeck eens dat degenen die iemand liefheeft, diegene het beste kent? Door wie wordt u gekend, en houden deze mensen van u? En andersom, hoe goed kent u de mensen van wie u houdt? Kunt u tegenvoorbeelden bedenken?