laatste wijziging: 08-01-2023

125 131 De ervaring en het objectieve denken

De ervaring en het objectieve denken; het probleem van het lichaam

Bladzijde 125 tot en met 131


Bij het lezen van een zin begrijpt men de laatste woorden door de net gelezen woorden nog in het bewustzijn te houden. Dit noemt Husserl retentie. Daartegenover staat dat we ook steeds vooruitgrijpen: als men een lied hoort op de radio, dan grijpt men ook steeds vooruit op wat nog moet komen (men ‘hoort’ het refrein al bij de eerste tonen). Dit noemt Husserl protentie.