laatste wijziging: 25-07-2023

Metafysica – Epiloog

Bladzijde 285 tot en met 313Epiloog. Van orde naar ontvankelijkheid

In de epiloog verhaalt Van der Heiden nogmaals verschillende posities die hij reeds heeft besproken. Wel zet hij deze in relatie tot elkaar waardoor nieuwe inzichten ontstaan en er een duidelijker beeld ontstaat wat zijn visie is. Oftewel, de ondertitel van het boek, van orde naar ontvankelijkheid, wordt uitgelegd. Een belangrijk element van de klassieke metafysica is dat ze van een orde in de werkelijkheid uitging en de mens door zijn houding te veranderen deze orde wellicht kon oppikken. Zoals we hebben gezien gaat de moderne metafysica niet uit van een vaststaande orde in de werkelijkheid en daarmee vervalt het idee dat we door een zekere houding inzicht in die orde kunnen vergaren.

.

Mozaïek

  • 286 De omvattende orde van zijn in werkelijkheid is als een mozaïek
  • 286 Als we ons op één mozaïek-stukje of op zo’n kleine collectie steentjes concentreren, zien we geen betekenisvolle afbeelding, maar slechts een chaos van kleuren.
  • Dankzij zijn rede, verwant aan de goddelijke rede die de grond van de orde zelf is, is de mens echter niet gebonden aan die lokale en particuliere oriëntatie waarin hij zich geworpen weet, en kan hij zich verheffen tot het standpunt van het goddelijke denken dat werkelijk globaal en algemeen is: het ontwerp en de orde van het mozaïek als geheel moeten het oriëntatiepunt zijn voor de mens

.

Rekenend denken

@@

Wilsmetafysica

 

Orde

 

—–

 

—–

Ruis

 

www.nl.erch2014.com/ob