laatste wijziging: 28-11-2023

Deel 2 Vorming

.

127 Hoofdstuk 6: Een nieuwe mentaliteit

02-11-2023 Het leven is de weg ….

.

131 Op de fiets

.

135 Pionieren

.

139 Hoofdstuk 7: Je zelfvertrouwen automatiseren

139 Een andere kijk op primair onderwijs

.

139 Levenslust vorm geven

.

142 De automatische piloot

.

149 Taalgemeenschap

.

153 Blijven vragen.

159 Hoofdstuk 8: Je eigen rol spelen

.

159 Een andere kijk op voortgezet onderwijs

  1. De overgang van de eerste naar de tweede onderwijsvorm wordt bij jongeren in goed overleg bepaald door de jongere, de ouders en de mentor samen. Daarbij komt geen landelijke eindtoets kijken
  2. Jongeren zullen 3 dagen per week naar school gaan en 2 dagen per week buitenschools leerwerken
  3. Op school vorm een jongeren een zo heterogeen mogelijk mentorgroep waarin Iedereen ongelijk behandeld zal worden
  4. Mentoren we zullen continu voor constructieve feedback zorgen, maar er wordt niet afgerekend en niet naar binnen de eindtermen toegewerkt. Jongeren zullen een portfolio bijhouden
  5. Omdat er geen centrale examens, geen landelijk gedefinieerde kwalificatieniveaus en geen diploma’s meer zullen zijn, krijgen mentoren alle ruimte om maatwerk te bieden en jongeren alle ruimte om hun talenten te verkennen

.

161 Erbij horen

.

161 Toe-eigenen door erbij te horen

.

163 Oefenen en leren

.

166 Ergens voor gaan

.

167 Enthousiasme

.

171 Maatwerk

.

172 Heterogene groepen

.

174 Buitenschools leerwerken

.

176 Ergens voor staan

.

181 Hoofdstuk 9: professioneel samenleren

.

181 Een andere kijk op post-initieel onderwijs

.

181 Na de leerplicht

.

182 Gezel en gids

.

185 Educatieve voorwaarden

.

185 Ervaring

.

187 Leervraag

.

189 Institutionele voorwaarden

.

190 De opleiding

.

192 De beroepsgroep

.

193 Werkgever

.

194 De maatschappelijke opdrachtgever

.

197 Financiële voorwaarde:

.

199 Een vrijplaats voor het onderwijs
.

OVER JAN BRANSEN

Jan Bransen is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast schrijft Bransen blogs, wetenschappelijke publicaties en verschijnt regelmatig in verschillende podcasts over het onderwijs. Bransen schreef onder andere blogs over het nut van wel of niet studeren, de lengte van het onderwijs en het belang van toetsen in het onderwijs. Deze blogs zijn te lezen op zijn website: www.janbransen.nl

.

.

VERDER LEZEN

Enkele suggesties om je kennis over het onderwerp uit te breiden:

.

Recensies

 

.

Discussievragen

De vragen zijn bedoeld als handreiking om tot een gesprek te komen. U kunt ze allemaal bespreken of er een keuze uit maken, bijvoorbeeld dat ieder lid van de groep enkele vragen voordraagt voor bespreking. U kunt natuurlijk altijd uw eigen vragen bespreken.

  1. Herinner jij je eerste onvoldoende nog op de middelbare school? Wat was je reactie daarop? En hoe kijk je daar nu op terug?
  2. Bransen is kritisch over de rol van de leraar in het onderwijs. Hoe kijk jij hiernaar? Ben je het met Bransen eens?
  3. Hoe zou jij een onderwijsstelsel zonder toetsen voor je zien? Zou je hier voorstander of tegenstander van zijn?
  4. Ben je het eens met het dramaturgisch model dat Bransen schetst van de samenleving?