laatste wijziging: 16-05-2023

H 3 Kan het weer gebeuren

Bladzijde 95 tot en met 165


95 Hoofdstuk 3

Kan "het" weer gebeuren, of gebeurt "het" alweer in sommige landen?

955 Noodzakelijke en voldoende voorwaarden

97 Het leerproces van de geschiedenis

De onvoorspelbaarheid van de toekomst

.

98 Voorwaarden voor het totalitarisme

.

104 Overbodig worden?

104 In hoeverre kunnen we zelf, als burger, als niet-vluchteling, overbodig worden?

.

105 Atomisering

105 Atomisering en verlies van individualiteit als voedingsbodem

.

106 Privé – publiek – maatschappelijk domein

106 Het privédomein, het publiek domein en het maatschappelijk domein

.

110 Voedingsbodem: de positie v.d. burger

110 de positie van de burger als voedingsbodem

116 De verdringing van het betekenis verlenend denken door het “instrumenteel “denken als voedingsbodem

.

116 Populisme

116 Kan het populisme een voedingsbodem zijn voor het ontstaan van een totalitaristische beweging en uiteindelijk voor een totalitaristische maatschappij?


De eerste vraag was:

.

123 Faciliterende factoren

  1. De kwaliteiten van de leider
  2. De hoeveelheid mensen die een land wonen

.

123 De leider v d beweging

123 De kwaliteiten van de leider van een beweging

123 De aard van de leider

Hitler en Stalin stonden beiden bekend als charmante mensen, mensen met een vriendelijke glimlach, die ogenschijnlijk liefdevol kinderen over hun bol aaiden. De wolf in schaapskleren . . .

Maar zij zagen mensen ook als een voorwerp in plaats van een mens

Van Stalin is bekend dat hij extreem achterdochtig was en dat hij alle mensen liet ombrengen van wie hij vermoedde dat zijn gevaar waren voor zijn macht of leven

.

126 Hoeveelheid mensen

126 De hoeveelheid mensen die een land wonen

.

127 Comploten

127 Op welke wijze worden in de politiek wantrouwen en leugen heden ten dage ingezet? En in hoeverre geloven mensen nu in complotten?

.

135 Propaganda

In hoeverre worden propaganda, ideologie en openlijke leugens nu ingezet door leiders om macht te verkrijgen, en om misschien een totalitaire beweging in gang te zetten?

.

139 Bedreiging rechtsstaat

In hoeverre wordt de de rechtsstaat in ons land en in andere landen bedreigd?

.

144 Indoctrinatie en terreur

144 Gebruiken machthebbers op dit moment indoctrinatie, geweld en terreur als middelen om hun macht over hun bevolking te bestendigen en hun heerschappij te verstevigen? En kan deze heerschappij zich dan ontwikkelen wat een totalitaire heerschappij?


.

152 Mensen tot vijand verklaren

In hoeverre verklaren huidige leiders van een land een groep mensen tot vijand van het volk en verdrijven ze deze mensen of brengen ze deze mensen om?


.

158 Natuurwet

Gebruiken een huidige leiders van landen een dergelijke natuurwet weer als middel om de mensen te winnen voor hun plannen?

.

161 Vertekenen de huidige wereldleiders de waarheid?

.

164 Cynisme

Tenslotte willen we stilstaan bij een tendens in onze maatschappij welke onze open samenleving ondermijnt. Het gaat om een cynische houding ten opzichte van goede mensen.

25-04-2023  Theo Maassen Kunt U mijn cynisme inpakken als een kadootje?   Joris Leest

De leugen dat het slecht gaat in dit land en dat politici ons voor de gek houden wordt langzaamaan gelogen straft.

Kortom, we krijgen door dat het wel goed gaat in dit land.