laatste wijziging: 28-11-2023

Deel 1 Vervorming

  

.

7 inleiding

bladzijde 7 tot en met 20

 

.

09 Homo Educandus

.

11 Het schoolgebouw : hok of ruimte?

.

13 Rolverkenning

.

19 Een intergenerationeel experiment

Deel 1: Vervorming

.

23 Hoofdstuk 1: Eerst leren en dan leven?

.

23 De laatste schooldag. 

.

25 Het leven wacht niet op het leren

.

29 Het dramaturgisch model octa – W

13-10-2023 De verhouding —  ik — de anderen

https://nl.wikipedia.org/wiki/5W2H

28-11-2023 In de jaren 1990 – 2000 gebruikte ik bij het vak informatie-analyse de “octa W”
  1. Waarom
  2. Wie
  3. Wat
  4. Waar
  5. Wanneer
  6. Waarmee
  7. Waardoor
  8. Waaraan
Welke taal is octa? : een combinatievorm die voorkomt in leenwoorden uit het Grieks en Latijn , waar het “acht” betekent (achthoek; octastijl), volgens dit model, gebruikt bij de vorming van samengestelde woorden, en in chemische termen gespecialiseerd in de betekenis van “met acht atomen” (octavalent) .

.

32 Normaal

13-10-2023 Dieren ?

.

35 Gewoonten

15-10-2023 Autisme en ik

.

41 Leven is leren en leren is leven

.

45 Hoofdstuk 2: Toetsen maken of kennis opdoen?.

45 Tussentoetsen afvinken

.

47 Kennen kan niet zonder kunnen

.

49 Data

16-10-2023 Les 1995 AIV het verschil tussen gegevens en informatie.
Voorbeeld : telefoonboek = gegevens. Als je er iets in opzoekt = informatie

16-10-2023 https://www.janux.nl/wp/2023/07-annaka-harris-bewustzijn/  vleermuis

https://www.janux.nl/wp/2023/07-annaka-harris-bewustzijn/#_Toc126160029

.

53 Kennis

Afsluitend gesprek van Socrates en Meno (95a – 100b)

Hoe verklaren we dan het optreden van onze politici? Hun aretè berust veeleer op een juiste doxa (opvatting, oordeel, mening).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Episteme_(filosofie)    = kennis

 

.

56 Waarheid

.

61 Wetenschap

.

64 Kritisch denken

.

Hoofdstuk 3: Is onderwijs voor jou of met jou?.

67 Macht

https://nl.wikipedia.org/wiki/Macht_(sociale_wetenschappen)

Elias: Fremdzwang nam af en Selbstzwang nam toe.

.

70 In de klas

.

72 Ga jij linksom…. ?

.

75 Verantwoordelijkheid

 

.

78 Wij onderwijzen ons

.

83 Hoofdstuk 4: Een diploma halen of jezelf worden?.

83 De vlag kan uit

.

85 Motivatie

.

91 Jezelf kunnen zijn 

.

92 Competentie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Frankfurt   Bullshit

.

96 Autonomie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autonomie

 

.

99 Verbondenheid (broederschap)

.

104 Laat het leren doorgaan

.

Hoofdstuk 5: Gaat het om het resultaat of om de weg?.

107 Een onverwachte onvoldoende

.

109 Afgeleide waarde

.

113 There’s a crack in everything

.

117 Sturen op resultaat

.

120 Het gaat niet eens om de weg