laatste wijziging: 04-02-2023

2 Rupert Seldrake

januari 2023 DVD 1 – in 1992 – Een schitterend ongelukWaar zijn onze herinneringen opgeslagen?

Vormende causatie

Correlaties worden onderzocht in correlationeel onderzoek. Causaliteit betekent dat een verandering in de ene variabele een verandering in de andere variabele veroorzaakt. Er is dus wel sprake van een oorzaak-gevolgrelatie. De variabelen correleren én er is een causaal verband.

Een hopeloos foute theorie?