laatste wijziging: 02-01-2023

107 122 -IV- Het veld v d verschijnselen

107 – 122 IV het veld van de verschijnselen


107 – §1 Het veld van de verschijnselen en wetenschap


Tussen het ‘psychische’ en het ‘fysiologische’ bestaat een nauwe betrekking die als existentie begrepen moet worden (PP, p.95). Beide zijn dan verbonden opdat deze: “(…) opnieuw geïntegreerd in de existentie, zich niet meer onderscheiden als de orde van het ‘en soi’ en de orde van het ‘pour soi’, en dat beide gericht zijn op de intentionele pool of op een wereld” (PP, p.103). Aldus verstrengelen psychologische motieven en lichamelijke omstandigheden zich met elkaar en worden wisselende betrekkingen mogelijk. In dit ‘verbindingspunt’, zijn beide als in een ‘derde domein’ opgenomen (PP, p.104).

.

113 – §2 Verschijnselen en bewustzijnsfeiten

.

116 – §3 Het veld van de verschijnselen en transcendentale filosofie

02-01-2023 Door naar de werkelijkheid te kijken “bouwen” we beeld voor beeld onze realiteit, maar we zijn gefocust op een deel van de gegevens die bij ons binnen komen